गणपतीची आरती/आरती करु तुज मोरया

<poem> आरती करु तुज मोरया। मंगळगुणानिधी राजया॥ आरती॥धृ.॥

सिद्धीबुद्धीपती संकटनाशा। विघ्ननिवारण तूं जगदीशा॥ आरती करु तुज मोरया॥१॥

धुंडीविनायक तू गजतुंडा। सिंदूरचर्चित विलसित शुंडा॥ आरती करु तुज मोरया॥२॥

गोसावीनंदन तन्मय झाला। देवा देखोनिया तुझ शरण आला॥ आरती करुं तुज मोरया॥३॥

<poem>


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg