गणपतीची आरती/गणपति नमिती स्तविती

<poem> गणपति नमिती स्तविती सुरपति तुज भजती। सकलारंभी स्मरती विघ्ने संहरती॥ शुंडामांडतमूर्ती अतर्क्य तव कीर्ती। आरती कवणालागीं देई मज स्फ़ूर्ती॥१॥

जय देवा जय देवा सुंदरगजवदना। तव भजनासी प्रेमा देई सुखसदना।जय.॥धृ.॥

जागृति स्वप्नी माझ्या हृदयी त्वां राहावें। दुरतर भवपाशाच्या बंधा तोडावें॥ सिंदूरवदना सखया चरणा दावावें। अघोरदुर्गतिलांगी सत्वर चुकवावे॥जय.॥२॥

न कळे अगाध महिमा श्रीवक्रतुंडा। अतर्क्य लीला तुझी शोभे गजशुंडा॥ तुजविण न दिसे देवा शमविल यम पीडा। भक्तसंकट येसी धावत दुड्दुडां॥जय.॥३॥

नयनी शिणलो देवा तव भेटीकरितां। तापत्रय दीनाचे शमवी समर्था॥ अनाथ मी कल्पदुम तूंची शिव सूता। विष्णूदासें चरणी ठेवियला माथा।जय देवा.॥४॥

<poem>


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg