मुख्य मेनू उघडा

कोठुनि येते मला कळेना

उदासीनता ही हृदयाला

काय बोंचतें तें समजेना

हृदयाच्या अंतर्हृदयाला.


येथें नाहीं तेथें नाहीं,

काय पाहिजे मिळवायाला?

कुणीकडे हा झुकतो वारा?

हांका मारी जीव कुणाला?


मुक्या मनाचे मुके बोल हे

घरें पाडिती पण हृदयाला.

तीव्र वेदना करिती, परि ती

दिव्य औषधी कसली त्याला?


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg