विकिस्रोत:माहितीपृष्ठ

नाम संकीर्तन साधन पै सोपे अभंग ज्ञानेश्वर महाराजांचा नसून तुकोबारायांचा आहे. तशी दुरुस्ती करावी.