मुख्य मेनू उघडा

विकिस्रोत β

सांख्यिकी

पृष्ठ सांख्यिकी
आशय पाने१,४२०
पाने
(विकीमधील सर्व पाने, पुनर्निर्देशने, चर्चापानांसहित.)
१०,०९३
अपभारीत संचिका१५
संपादन सांख्यिकी
विकिस्रोत च्या सुरुवातीपासूनची पानांची संपादने२०,०२६
प्रतिपान सरासरी संपादने१.९८
सदस्य सांख्यिकी
नोंदणीकृत सदस्य२,२२४
क्रियाशील सदस्य (सदस्यांची यादी)
(शेवटच्या३० दिवसांत एकतरी संपादन केलेले सदस्य)
२१
सांगकामे (सदस्यांची यादी)
प्रचालक (सदस्यांची यादी)
स्विकृती अधिकारी (सदस्यांची यादी)
प्रतिपालक (सदस्यांची यादी)
खाते विकसक (सदस्यांची यादी)
आयातदार (सदस्यांची यादी)
आंतरविकि आयातदार (सदस्यांची यादी)
अंकपत्ता प्रतिबंधन सूट (सदस्यांची यादी)
झापडबंद अधिकारी (सदस्यांची यादी)
सुनिश्चित सदस्य (सदस्यांची यादी)
प्रवाह सांगकामे (सदस्यांची यादी)
सदस्य तपासा (सदस्यांची यादी)
इतर सांख्यिकी
Words in all content pages१८,१२,२९९
रांगेतील एकगठ्ठा संदेश