मुख्य मेनू उघडा

सरस्वती गंगाधर स्वामी हे गुरुचरित्र चे लेखक होत.

लेखनसंपादन करा


कृपया या लेखाचा/ विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.