साहित्यिक:हंसराजस्वामी

हंसराजस्वामी
(१८०५–?)

  प्रकाशित ग्रंथसंपादन करा

  1. आगमसार (वेदान्तावर स्वतंत्र ग्रंथ)
  2. संकेत कुबडी (दासबोधसार)
  3. कथा कल्पलता (एकूण १८ प्रकरणे असल्याची माहिती आहे पण त्यातील केवळ ८ प्रकरणे उपलब्ध/प्रकाशित आहेत)
  4. सदाचार (श्रीशंकराचार्यांच्या ’सदाचार’ ग्रम्थावरील ओवीबद्ध टीका)
  5. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती (श्रीशंकराचार्यांच्या ’लघुवाक्यवृत्ति’ वरील टीका)
  6. वेदाज्ञा (ईशावास्य उपनिषदावरील टीका)
  7. वेदेश्वरी (पद्मपुराणांतर्गत शिवगीतेवरेल बृहद् टीका)
  8. चूडालाख्यान (योगवसिष्ठातील एका आख्यानावर आधारीत प्रकरण)
  9. नावाची पदे
  10. अमृतानुभव - समच्छंदी टीका (ज्ञानेश्वरांच्या ’अमृतानुभव’ ग्रंथावर समच्छंदी टीका)